Vill du se meddelandet i din webbläsare kan du klicka här

Techlove logo

Konsultfamiljen

Hej,
Först och främst vill vi välkomna Thimmie Englund som ny Partner Manager här hos oss. Thimmie kommer att hjälpa våra kunder med konsultmatchning. Kalle och Thimmie har arbetat tillsammans tidigare och känner bägge att detta är helt rätt för Techlove.
Höstens arbete har satt igång med full fart, många projekt startar och behovet av konsulter är stort. Vi hjälper gärna till att fylla eventuella positioner. En ny konsultlista visar vad vi har tillgängligt just nu. Är det någon annan typ av kompetens ni letar efter så tveka inte att säga till, vi kan oftast hitta det ni söker.
Varma hälsningar från
/techlovefamiljen

Namn Kompetens Erfarenhet
Jimmy Backend – Java, Spring boot, Spring MVC, Kafka, Rest, Webflux, Maven, Hybris, Git, React, Scrum 7 år
Lars B Frontendutvecklare – JavaScript, Vue.js, React.js, CSS/SASS, Tailwind, Typescript, HTML, Nuxt, AWS, Docker 5 år
Peter A Utvecklare – JavaSE, JavaEE, J2ME, Andriod-Java, Xamarin, html, css, Git 17 år
Carl N Fullstackutvecklare – Javascript, PHP, MySQL, Python, WordPress, React, Laravel, Node.js, Scss, Typescript, Docker 7 år
Gabriel Systemarkitekt – Enterprise arkitekt, Lösningsarkitekt – RPA, AI och systemintegration, Microsoft Azure, AWS, Molnarkitektur 25 år
Shahram Fullstackutvecklare – ASP.NET, MVC, Web api, Rest Angular, C#, Azure, SQL server, WCF, TFS, Visual Studio 17 år
Calle S UI/UX-designer – Adobe Suite, Figma, Digitala produkter, Branding, App design, WCAG, Grafisk identitet, Mockups, Animation, HTML/CSS, Protopie 7 år
Roger Lösningsarkitekt – Lösningsarkitekt, Molnarkitekt, Tech Lead, .Net, ASP.NET, WPF, Xamarin, C#, Maskininlärning, Azure ML Studio, Android, iOS, PHP, HTML5, MySQL, MariaDB 20 år
Filip IT Säkerhet – Security Operations Center-analytiker, IT-säkerhet, Trellix Endpoint protection Trellix ePolicy Orchestrator, Trellix ESM (SIEM), Trellix EDR, Microsoft Defender, Microsoft Sentinel Proofpoint, ThreatQ, Threat Intel 4 år
A S Utvecklare – Core Java/J2EE, Java7, Java8, Java11, MySQL, SQL Server 2008, JPA, HTML, JSP, CSS, JavaScript, jQuery, Jasper Reports, Spring batch, Spring, Spring Boot, iBatis, REST, SOAP 8 år
Juli Apputvecklare – Android Key Store, AppCenter, Coroutines, Encryption, Jetpack Compose, Kotlin, MVVM, Git, JUnit, Microsoft DevOps, Firebase, Google Play Services, Dagger/Hilt, Espresso UI Testing, Smoke test, Performance test, Figma, Jira 5 år
Mathias M Fullstackutvecklare – .NET, Vue, React, Typescript, HTML, CSS, Bootstrap, ECMA, SQL, Mongo, Javascript 7 år
Daniel Fullstackutvecklare – NodeJS, PHP, Docker, MySQL, PostgreSQL, MongoDB , SCADA, Typescript, Golang, Redis, Electron 11 år
Kim Fullstackutvecklare – C#, .Net, Java, Python, testautomatiserare, ISTQB, Rect, Angular, Android 4 år
Erik BK IT Säkerhet – IT-säkerhet operativt/strategiskt, SOC, SIEM, sårbarhetscanning, härdning, CIS Controls, ISO/IEC 27002, MITRE ATT&CK, MITRE D3FEND 11 år
Ondrej Scrum Master – Agile Methodologies, PI Planning, Product Development, Problem Resolution, Lean, SAFe, Kanban, SCRUM 8 år
Jeton Product Owner – Scrum, Agil coach, SAFe, JIRA, Azure DevOps, Apple App Store, EPI Server, Figma, Google Analytics, Google Play, Grafana, Optimizely, Service Now, SharePoint, Zeplin 13 år
Mats L Systemutvecklare – HTML5, CSS3, Javascript, NodeJS, VueJs, AngularJS, React, JSON, REST-API, Lead, Docker, DevOps, C#, PHP, Electron, EpiServer (certifierad) 21 år
Karteek Apputvecklare – React, React Native, Node, Python, Django, MySQL, Next.js, HTML5, CSS3 7 år
Dan K UI/UX-designer – Personas, användarresor, idéation, design, UI, wireframes, gamification, Figma 5 år
Anders P Apputvecklare – Angular, Ruby on rails, Scrum, Git, GitFlow, Bootstrap, Webbtillgänglighet, HTML, SCSS, NPM, API, Rest, MYSQL & AngularJS 10 år
Sören Product Owner – Produktägare, Projektledning, Ledningsresurs, Marknadsföring, Förhandling, Kravhantering, Implementation, Javascript, Node, Python, SQL 20 år
Anders A Fullstackutvecklare – PHP, SQL (MySQL, MS SQL, PostgreSQL), Javascript, AJAX, JSON, XML, CSS, HTML, XHTML, ASP 3.0, Visual Basic, VBA, JSP 25 år
Patrik Business Intelligence – Qlikview, Qlik sense, Qlik Cloud, Qlik Automation, MATLAB, R, Python, Microsoft Power BI 8 år
Jim Fullstackutvecklare – Linux/Apache/PHP/MySQL, PostgreSQL 20 år
Micke Fullstackutvecklare – C++, Python, SQL Server, json, xcode, Kafka, Docker, Kubernetes, Objective C, C#, .net, git 35 år
Johan T Systemutvecklare – JavaScript, Node.Js, Azure, Cosmos DB, Kubernetes, Typescript, PostgreSQL, Rest, Docker, python, Django, RabbitMQ, MySQL 4 år
Mitra Scrum Master – Scrum Master, SAFe Scrum Master, SAFe RTE Coordinator, Test Coordinator, Test Coach, Test Lead, Acceptance Test Lead, Test automation Engineer 17 år
Joachim L Product Owner – Product management, Go-to-Market, Growth strategies, Business development, Leadership, Digital marketing, Marketing automation, Product analytics, Business modelling 10 år
Erik A Utvecklare – Android Studio, Java, Android NDK, Visual Studio, C#, .NET, ASP.net, SQL Server, HTML, JavaScript, Web Api , WordPress, React.js, Agile, Scrum 3 år
Jakob UI/UX-designer – UX-Lead, Adobe Fireworks and XD, and Sketch, ntetype, Balsamiq, Axure, Omnigraffle, Moqups, Invision, Craft, Nuxt, VueJS och Node 12 år
Calle H Fullstackutvecklare – .Net, C#, PHP, javascript, HTML, CSS, vue.js, Angular, Blazor, Architecture, Product management, Product owner 25 år

Vår process

Alla våra konsulter har gått igenom våra processer och tester som även går att ta del av via vår sajt. Konsultlistan fylls ständigt på med nya intressanta kandidater blandat med konsulter som vi jobbat med under en längre tid. Vissa av konsulterna är våra egna anställda och vissa är underkonsulter och vi skickar gärna ut konsultprofiler om ni är intresserade av en specifik profil och kompetens.
Läs mer om vår process här!

Varför ska ni välja techlove?

Transparens: alla parter ska vara delaktiga i vad som sker och gäller.
Värde: prisbilden anpassas till marknaden och tar hänsyn till kundens budget och konsultens önskemål. Vi är anpassningsbara med uppdragets specifika krav i fokus.
Gemenskap: Vi älskar branschen och har därför jobbat länge i den. Vi vill stödja varandra att utvecklas, därför lär vi känna våra konsulter och vi skapar en familjekänsla. På det sättet kombinerar vi erfarenhet med kärlek för branschen.
Via vårt starka konsultnätverk löser vi akuta problem snabbt med vår unika kunskapsbank.