fbpx

Konsultlistan 

Här är en översikt över aktuella konsulter.
Listan uppdateras kontinuerligt, hör gärna av dig om du har frågor och önskemål.Behöver du en konsult?

Vi matchar konsult med rätt utmaning  Vår bemanningsprocess


  Alla våra konsulter har gått igenom våra processer. Det innebär att de har full koll på ditt uppdrag och exakt vad de förväntas leverera. Så här jobbar vi:

  Uppdragsbeskrivning

  Med en tydlig uppdragsbeskrivning blir matchningen enklare och du som kund nöjdare.

  techlove matchar intresse med lämplig konsult

  Vi matchar uppdragsbeskrivningen med tillgängliga kandidater som
  uppfyller era önskemål. Här kommer vi också överens om ett pris.

  Intervju

  När vi är överens om att en, eller flera kandidater uppfyller era krav bokar vi intervjuer.

  Avtal

  När vi är överens om kandidat och formalia skriver vi ett avtal som skickas till er
  och signeras digital. Allt för smidigheten.

  Uppföljning

  Techlove har regelbundna avstämningar med er som kund samt konsulten
  för att försäkra oss om en högkvalitativ leverans.

  • Carl N

   Fullstack

   Javascript, PHP, MySQL, Python, Wordpress, React, Laravel, Node.js, Scss, Typescript, Docker

   Erfarenhet: 7 år

   Tillgängligt snart

  • Aster

   Fullstack

   .NET, React, Javascript, SQL, MySQL, MongoDB, Angular

   Erfarenhet: 6 år

   Tillgängligt snart

  • Mats L

   Webutvecklare

   HTML5, CSS3, Javascript, NodeJS, VueJs, AngularJS, React, JSON, REST-API, Lead, Docker, DevOps, C#, PHP, Electron, EpiServer (certifierad)

   Erfarenhet: 21 år

   Tillgängligt snart

  • Karteek

   Fullstack

   React, React Native, Node, Python, Django, MySQL, Next.js, HTML5, CSS3

   Erfarenhet: 6 år

   Tillgängligt snart

  • Dan K

   UX-designer

   Personas, användarresor, idéation, design, UI, wireframes, gamification, Figma

   Erfarenhet: 5 år

   Tillgängligt snart

  • Fredrik

   Fullstackutvecklare

   React/React Native, JavaScript, GraphQL, serverlessNode.js, Express, Apollo, Typescript, Google Cloud, Docker, AWS, Reduct

   Erfarenhet: 20 år

   Tillgängligt snart

  • Anders P

   Webutvecklare

   Angular, Ruby on rails, Scrum, Git, GitFlow, Bootstrap, Webbtillgänglighet, HTML, SCSS, NPM, API, Rest, MYSQL & AngularJS

   Erfarenhet: 10 år

   Tillgängligt snart

  • Sören

   Produktägare/Projektledare

   Produktägare, Projektledning, Ledningsresurs, Marknadsföring, Förhandling, Kravhantering, Implementation, Javascript, Node, Python, SQL

   Erfarenhet: 20 år

   Tillgängligt snart

  • Anton

   UI/UX-designer

   WCAG, Sketch, Invision studio, Photoshop, Illustrator, Javascript, HTML , CSS

   Erfarenhet: 7 år

   Tillgängligt snart

  • Roman

   UX Lead

   Mobila tjänster, Figma, XD, Grafisk design, Zeplin, Digital design, Wireframe, UXstrategy, branding, SCRUM

   Erfarenhet: 15 år

   Tillgängligt snart

  • Bachir

   Backend

   C#, Python, C, C++, JavaScript, Java, PHP, MySQL, Postgres, MongoDB, GraphQL, SQLite, Django, Node.js, Express.js, React.js React Native

   Erfarenhet: 6 år

   Tillgängligt snart

  • Anders A

   Fullstack

   PHP, SQL (MySQL, MS SQL, PostgreSQL), Javascript, AJAX, JSON, XML, CSS, HTML, XHTML, ASP 3.0, Visual Basic, VBA, JSP

   Erfarenhet: 25 år

   Tillgängligt snart

  • Patrik

   Business Intelligence

   Qlikview, Qlik sense, Qlik Cloud, Qlik Automation, MATLAB, R, Python, Microsoft Power BI

   Erfarenhet: 8 år

   Tillgängligt snart

  • Simon

   Androidutvecklare

   Kotlin, Android Studio, Git, GitHub, MVVM, MVP, Scrum, Linux, Gradle, Firebase Java, AOSP, C++/native, Bash, Make, Jira, PWA, Javascript, Jetpack, Dagger, RxJava, Jenkins

   Erfarenhet: 10 år

   Tillgängligt snart

  • Gabriel

   IT Arkitekt

   Enterprise arkitekt, Lösningsarkitekt - RPA, AI och systemintegration, Microsoft Azure, AWS, Molnarkitektur

   Erfarenhet: 25 år

   Tillgängligt snart

  • Johnny

   Information/IT säkerhet

   Informationssäkerhet , Teknisk IT-säkerhet, Projektledning, Säkerhetsgranskningar, SO 27001, BIA, EIOPA, GRC, IKT, DORA

   Erfarenhet: 6 år

   Tillgängligt snart

  • Jim

   Backend

   Linux/Apache/PHP/MySQL, PostgreSQL

   Erfarenhet: 20 år

   Tillgängligt snart

  • Jesper

   Testare

   Jira, Confluence, Xray, JavaScript, Cypress, PHP, Java, Selenium, Jenkins, Docker, Postman, Google Tag Manager Git, Visual Studio Code, Intellij IDEA, Agile, Scrum

   Erfarenhet: 1,5 år

   Tillgängligt snart

  • Johan T

   Systemutvecklare

   JavaScript, Node.Js, Azure, Cosmos DB, Kubernetes, Typescript, PostgreSQL, Rest, Docker, python, Django, RabbitMQ, MySQL

   Erfarenhet: 4 år

   Tillgängligt snart

  • Mitra

   Scrum Master/Test Lead

   Scrum Master, SAFe Scrum Master, SAFe RTE Coordinator, Test Coordinator, Test Coach, Test Lead, Acceptance Test Lead, Test automation Engineer

   Erfarenhet: 17 år

   Tillgängligt snart

  • Charles

   Projektledare/Kravledare

   LOU/Upphandling, Projektledare, Kravledare, Configuration Manager

   Erfarenhet: 16 år

   Tillgängligt snart

  • Joachim L

   Product Manager

   Product management, Go-to-Market, Growth strategies, Business development, Leadership, Digital marketing, Marketing automation, Product analytics, Business modelling

   Erfarenhet: 10 år

   Tillgängligt snart

  • Erik A

   Fullstack

   Android Studio, Java, Android NDK, Visual Studio, C#, .NET, ASP.net, SQL Server, HTML, JavaScript, Web Api , Wordpress, React.js, Agile, Scrum

   Erfarenhet: 3 år

   Tillgängligt snart

  • Jakob

   UI/UX-designer

   UX-Lead, Adobe Fireworks and XD, and Sketch, ntetype, Balsamiq, Axure, Omnigraffle, Moqups, Invision, Craft, Nuxt, VueJS och Node

   Erfarenhet: 12 år

   Tillgängligt snart

  • David A

   Fullstack

   Nginx, Apache2, Docker, Qemu, XenServer, Libvirt, Foreman, Ansible, Puppet, MogileFS, RabbitMQ, Grafana, ELK, Telegraf, php-fpm, AWS PHP, Wordpress, Python, Django, CSS HTML, JS

   Erfarenhet: 15 år

   Tillgängligt snart


  • Kaveh

   Fullstack

   Java, SQL, Amazon Web Services (AWS), JavaScript, Agile, OOP, Unit Testing, .NET Core, Git · React.js, Azure, TypeScript, Azure DevOps, RabbitMQ, Google Cloud Platform (GCP), Kubernetes

   Erfarenhet: 13 år

   Tillgängligt senare

  • Nathaniel

   Projektledare

   Leadership, Agile, Scrum, Business Development, Transformation, Behavioural, Business and Development Economics.

   Erfarenhet: 14 år

   Tillgängligt senare

  • Jenny

   Produktägare/Projektledare

   Digital och fysisk Produktutveckling, Strategi, Roadmaps, Projektledning,

   Erfarenhet: 10år

   Tillgängligt senare

  • Micke

   Fullstack

   C++, Python, SQL Server, json, xcode, Kafka, Docker, Kubernetes, Objective C, C#, .net, git

   Erfarenhet: 35 år

   Tillgängligt senare

  • Torbjörn

   Fullstack

   JavaScript, PHP, HTML5, CSS3, Node.JS, Typescript,,MariaDB, Postgresql, MongoDb, Laravel, React.js, JQuery, GIT, Docker, Jira, MySql, Wordpress

   Erfarenhet: 9 år

   Tillgängligt senare

  • Umer

   Androidutvecklare

   Java, Kotlin, Android, React Native, Flutter, REST API, RxJava, RxAndroid, TestFlight, UI Test Automation Espresso, Unit Testing

   Erfarenhet: 6 år

   Tillgängligt senare

  • Micke

   Fullstackutvecklare

   C/C++, perl, SQL, Oracle, Unix, docker, VMS, mainframes, mobile operating systems

   Erfarenhet: 25 år

   Tillgängligt senare

  • Parasto

   Systemutvecklare

   Scrum, C++, Android, Java, JIRA Agile, GIT, Jenkins, Git, Linux

   Erfarenhet: 10 år

   Tillgängligt senare

  • Patrik H

   Säkerhetsstrateg/IT-projektledare

   Cybersäkerhet, Informationssäkerhet, IT-säkerhet, IT-drift, IT-projektledning

   Erfarenhet: 20 år

   Tillgängligt senare

  • Patrik F

   Systemadministratör

   Sun, Oracle, Redhat, Unix, Linux, Cfengine, VMware, Kerberos, LDAP, Solaris, HP Operations Manager, IBM Tivoli Backup, Solstice Disksuite, Weblogic, Webmethods

   Erfarenhet: 25 år

   Tillgängligt senare

  • Suman

   Product Manager

   Agile Project Management, Scrum, Adobe Analytics, Jira, ClickUp, Confluence, Figma, Miro, GitHub, Jenkins, Bitbucket, Xcode, SwiftUI, Azure DevOps

   Erfarenhet: 12 år

   Tillgängligt senare

  • Jessica

   UX/UI designer

   Figma, Sketch, Photoshop, Illustrator, InDesign, Keynote, nVision, Zeplin, Jira, Asana, Basecamp

   Erfarenhet: 20 år

   Tillgängligt senare

  • Martin

   Backend

   GoLang, Node.js , Angular.js , React.js , Vue.js , Ionic , React Native, TypeScript, Java (Android), Python, Ruby on rails

   Erfarenhet: 4 år

   Tillgängligt senare

  • Anders A

   Systemutvecklare

   C++, Python/Cython, Java, Swift, C, C#, Android NDK and SDK, iOS, OpenGL, GStreamer, MySQL, PostgreSQL, MSSQL

   Erfarenhet: 20 år

   Tillgängligt senare

  • Magnus L

   Fullstack

   Java, Python, C++, C#, Javascript, Typescript, Groovy, Scala, SQL, Kotlin, HTML, CSS, React, Redux, Angular, Gradle, npm, Django, MongoDB

   Erfarenhet: 8 år

   Tillgängligt senare

  • Erik P

   Frontend

   Javascript, HTML, CSS, React, MongoDB, Redux, WordPress

   Erfarenhet: 12 år

   Tillgängligt senare

  • Dhruv

   Systemutvecklare

   C, C++, Lua, C#, Python, Swift, JavaScript, node.js, BASH, SQL, MATLAB, .NET framework

   Erfarenhet: 10 år

   Tillgängligt senare

  • Pernilla

   Fullstack

   HTML5, CSS3, SASS, LESS, JavaScript, jQuery, PHP, SQL, Laravel, Rest API, JSON, XML, Ajax Wordpress

   Erfarenhet: 4 år

   Tillgängligt senare

  • Oliver

   Fullstack

   PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL, Ruby, Python, Laravel, AngularJS, Handlebars, NodeJS (+ Electron), React, GraphQL, REST APIs, InfluxDB, Docker

   Erfarenhet: 3 år

   Tillgängligt senare

  • Robin

   Fullstack

   Visual Studio, C#, HTML, JavaScript, SQL Server, .Net, ASP.Net , Web Api, Agile, Scrum, React.js, Typescript, Android: Java & Kotlin

   Erfarenhet: 3 år

   Tillgängligt senare

  • Pooja

   Fullstack

   Python, Django, Flask Framework, PostGreSQL, MongoDB,SQL, REST API design and Development, Jenkins,Automation Testing, Web Development using NGINX, Angular, Machine Learning , GCP

   Erfarenhet: 9 år

   Tillgängligt senare

  • Jonas

   Systemarkitekt

   TechLead, Architecture, Infrastructure, Automation, DevOps, Cloud

   Erfarenhet: 20

   Tillgängligt senare

  • Teena

   Fullstack

   ASP .NET 3.5/4.0, Angular 11, Typescript, C#, MS SQL Server, JavaScript, HTML5, CSS3

   Erfarenhet: 5 år

   Tillgängligt senare

  • Philip

   UI/UX-designer

   Sketch, Zeplin, Creative Cloud, Keynote, Office Suite, Mockups, Design lead, iOS app design, Android app design, Jira, After Effects

   Erfarenhet: 15 år

   Tillgängligt senare

  • Johannes

   Apputvecklare

   Swift, Xcode, Objective-c, iOS libraries and frameworks, App store optimization

   Erfarenhet: 6 år

   Tillgängligt senare

  • Elham

   Projektledare

   Scrum, Project management, Product Owner, Market analysis, Campaign management, User research, Business development, Digital marketing strategy, Social media management

   Erfarenhet: 5 år

   Tillgängligt senare

  • Wilhelm

   Fullstack

   PHP, HTML, CSS, SQL JavaScript, Java, Wordpress, ReactJS, Bootstrap, MySQL

   Erfarenhet: 6 år

   Tillgängligt senare

  • Fadi

   Webutvecklare

   React, Javascript, PHP, React Native, WordPress ASP.NET Typescript Node.js MySQL Mongodb HTML, CSS

   Erfarenhet: 2 år

   Tillgängligt senare

  • Alexander

   Front-end

   React, react native, Redux, Javascript, HTML5, CSS3, AWS, node.js, ruby

   Erfarenhet: 1 år

   Tillgängligt senare

  • Cristopher C

   UI/UX-designer

   Figma, Photoshop, Illustrator, InDesign, Balsamiq, After Effects, Premier Pro, Axure, InVision, Mockplus, Wordpress, Unity 5

   Erfarenhet: 6 år

   Tillgängligt senare

  • Niclas

   Fullstack

   Python, PHP, C#/.NET Core 2, VueJS/Nuxt, JS, jQuery, HTML5, CSS/SCSS, Bulma, AWS

   Erfarenhet: 5 år

   Tillgängligt senare