fbpx

17 april 2024

Nytt case: Post och Tele styrelsen (PTS)

Ny webbdesign för Post och Telestyrelsen

Post och Telestyrelsen (PTS) påbörjade en omfattande uppdatering av sin webbplats och målet var att skapa en modern och inkluderande webbplats som skulle tillgodose behoven hos både privatpersoner och yrkesverksamma inom telekombranschen.

För att säkerställa att den nya webbplatsen skulle möta användarnas förväntningar och behov, genomförde vi ett flertal tester av den befintliga webbplatsen med målgrupperna och genomförde analyser av viktiga KPI:er med hjälp av analysverktyget Siteimprove.

Utmaningar

Användarinsikter: Att identifiera och förstå behoven hos både privatpersoner och yrkesverksamma inom telekombranschen för att skapa en webbplats som tillgodoser deras krav.

Optimering av användarupplevelsen: Att förbättra användarupplevelsen genom att minska laddningstiderna, förbättra sökfunktionen och förenkla navigeringen på webbplatsen.

Design och prototyper: Att skapa och testa flera designförslag och iterera fram till högupplösta prototyper för att överlämna till utvecklingsteamet.

Genomförande

Användartester: Vi genomförde ett dussintal användartester med både privatpersoner och yrkesverksamma från telekombranschen för att få insikter om deras behov och preferenser.

Analyser med Siteimprove: Jag utförde omfattande analyser på den befintliga webbplatsen med hjälp av Siteimprove för att mäta och utvärdera viktiga KPI:er såsom besökarantal, laddningstider, söktider, klickfrekvens och besökstid.

Wireframes och designförslag: Baserat på insikterna från användartesterna och analyserna skapade jag flera wireframes med olika designförslag för den nya webbplatsen.

Användartestning av designförslag: De olika designförslagen testades sedan på målgrupperna för att få feedback och iterera fram till den bästa designen.

High-fidelity prototyper: Efter att den slutliga designen hade valts, skapade jag högupplösta prototyper som överlämnades till utvecklingsteamet för implementation.

Resultat

Den nya webbplatsen för PTS resulterade i följande framsteg:

Förbättrad användarupplevelse: Genom att integrera användarinsikter och optimera webbplatsens prestanda, lyckades vi skapa en webbplats som mötte användarnas behov på ett effektivt sätt.

Modern design: Den nya webbplatsens design var modern och användarvänlig, vilket förbättrade användarnas upplevelse av PTS online närvaro.

Inkludering: Webbplatsen var utformad för att vara inkluderande och tillgänglig för alla användare, oavsett deras behov eller bakgrund.

Slutsats

Genom att använda en metodisk tillvägagångssätt som inkluderade användartester, analyser och designiterationer, lyckades vi skapa en ny webbplats för Post och Telestyrelsen som var modern, inkluderande och användarcentrerad.

Den nya webbplatsen speglade PTS engagemang för att möta användarnas behov och förbättra deras onlineupplevelse på ett meningsfullt sätt.

Läs mer om uppdraget i Mickeys portfolio

Vi har goda erfarenheter av utveckling och design för startups och tillväxtbolag.

Nyheter

Nyhetsbrev April 🌸

Spana in vårt senaste nyhetsbrev med innehåll som vårt sprillans nya case med Post och Tele styrelsen (PTS) och en spännande artikel kring samtyckeshantering och integritet på webben. Vi passar […]

Nytt case: Post och Tele styrelsen (PTS)

Post och Telestyrelsen påbörjade en omfattande uppdatering av sin webbplats och målet var att skapa en modern och inkluderande webbplats som skulle tillgodose behoven hos både privatpersoner och yrkesverksamma inom telekombranschen.

Samtyckeshantering och integritet på webben

Du har säkert lagt märke till dem när du har surfat runt på nätet och kanske klickat bort dem utan att tänka så mycket på det. Men nu ska vi ta en närmare titt på cookie-bars och särskilt Consent Management Platforms (CMP)! 🕵️