fbpx

2 mars 2021

Tillgänglighets-anpassa er webbmiljö och nå nya kunder

Anton är en Forbes under 30 listad UX designer som under flera år jobbat med tillgänglighet. Hans  startup DayCape för barn med autism har skapat ökad tillgänglighet och underlättat skolgången för  tusentals barn i världen. Han tar ofta upp vikten av tillgänglighet för användare i digitala produkter. 

Den 23 september infördes nya krav på myndighetssajter, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är de nya EU riktlinjerna för tillgänglighet på webb.  Det kan verka som en krånglig och byråkratisk samling riktlinjer som webbleverantörer nu behöver  anpassa sig efter.

Enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) så behöver offentliga aktörers webbsidor, appar och dokument följa den Europeiska standarden. WCAG är särskilt  relevant för offentliga aktörer och leverantörer till offentlig sektor. Men det finns faktiskt väldigt viktiga fördelar med att förstå och ta till vara på det tillgänglighets tänk som riktlinjerna  innebär. Både från utvecklare, designer och ur ett affärsperspektiv. Vi skulle till och med vilja säga att det  finns bra anledningar att ta det ett steg längre; att inte bara göra hemsidor godkända för WCAG utan att  skapa tillgänglighet med plus i kanten. 

Till en början så påverkar tillgänglighet en större del användare än man kan tro. 10% av befolkningen  beräknas ha någon form av tillgänglighetsbehov. Det kan vara motoriska och fysiska svårigheter. Allt  ifrån handikapp som att behöva rullstol, inte fullt ut kunna använda sina händer eller inte kunna se.  Det kan också vara mindre svårigheter som synfel eller motoriska svårigheter. Även så kallade  kognitiva svårigheter där man ofta främst tänker på personer med diagnoser som autism eller  ADHD men också mindre uttryckta koncentrationssvårigheter eller andra distraktionssvårigheter. 

Så ni kanske direkt förstår att genom att inte tänka på tillgängligheten så exkluderar man direkt 10% av potentiella användare. 

Vi skulle vilja ta det ett steg längre och säga att 100% av användarna tjänar på att designa med tillgänglighet i åtanke.

Det görs redan i design överallt runt oss, vilket är lätt för personer utan  tillgänglighetsbehov att missa. Ett bra exempel är vattenkranar. Om ni har sett äldre vattenkranar så  har de ofta två skruvar, en för varmvatten och en för kallvatten. Nyare kranar har en spak som man  drar åt sidan för att antingen göra vattnet varmare eller kallare. Som vi tror de flesta håller med om  är det är lättare att använda en kran med spak eftersom den kan användas med en hand och är  lättare att reglera både styrkan och temperaturen på vattnet. Designen var från början främst sett som ett  hjälpmedel för personer med motoriska svårigheter i händerna. Eftersom om man har svårt  att använda skruvhandtag om man har svårt att greppa med händerna så gjorde spakdesignen att det  blev lättare att greppa. Även de spakdesigner med en Uggla man ofta kan se gör det enklare  för personer med motoriska svårigheter att exempelvis greppa med tummen. 

Ett annat bra exempel är de trottoarer som ofta har nedsänkta kanter i visa delar. Det började som en  design för att tillåta personer med rullstol att kunna ta sig upp på trottoarkanten. Men i slutändan så  är den designen mycket användbar för alla. Exempelvis om man har en barnvagn eller cykel. I slutändan så blir det oftast bra design för alla när man tänker på tillgänglighet. 

Samma princip gäller inom design och produktion för digitala produkter. En person med  synsvårigheter kan ha behov av större text eller att få text uppläst medan en person med färgblindhet  kan ha behov att starka kontraster för att kunna urskilja olika delar av en hemsida. Det i sin tur  skapar bättre användarupplevelse för alla med enklare, mer lättläst text och starkare kontraster  som skapar tydlighet för ögat att enklare förstå information på en hemsida. För personer med  kognitiva svårigheter kan otydligheter med information och navigering som förmedlas leda till  missförstånd, medan för personer utan svårigheterna fortfarande upplever frustration över att  behöva övertänka hur en digital produkt ska användas.

I slutändan så gillar alla användare enkla digitala lösningar och det är precis det man skapar när  man har tillgänglighet i fokus. Det kräver samarbete mellan designers och utvecklare för att göra detta men det leder till bättre produkter som fler användare kan bruka. 

Nyheter

PHP firar sin 29:e födelsedag: En milstolpe för webbutveckling

Fira PHP 29-årsdag och upptäck varför detta kraftfulla programmeringsspråk fortsätter att vara ett toppval för webbutveckling. Lär dig hur techlove använder PHP för att bygga robusta och skalbara lösningar för företag.

FrankenPHP i Laravel Octane lämnar beta

Nu erbjuder vi effektiv och modern utveckling med FrankenPHP i Laravel Octane Laravel-teamet har nyligen släppt version 2.3.10 av Octane, vilket innebär att stödet för FrankenPHP nu är ute ur […]

Frukostseminarium 19 juni

Varmt välkommen på vårt frukostseminarium den 19 juni kl 8:00-9:00, där vi lyfter problemet som många företag står inför: att avsaknaden av ett enhetligt system skapar sårbarhet och ineffektivitet i […]