fbpx

16 november 2023

Visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen 📣

Från och med den 17 december 2023 ska mindre och medelstora företag ha en visselblåsarfunktion på plats. För att få en överblick kring vad man som företag behöver göra så delar vi med oss några av de centrala punkterna i visselblåsarlagen.

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är en individ som  rapporterar om oegentligheter eller missförhållanden inom en organisation. Det kan vara allt från allvarliga överträdelser till problem på arbetsplatsen. Syftet med visselblåsarfunktionen är att ge anställda möjlighet att slå larm, även anonymt om så önskas, utan rädsla för repressalier eller att hamna i en obekväm situation på arbetet.

Vem kan rapportera?

Visselblåsarfunktionen ska vara tillgänglig för alla inom organisationen, inklusive anställda, arbetstagare, inhyrd personal, praktikanter, konsulter och andra som utför arbete för företaget. Detta understryker vikten av att skapa en inkluderande och öppen atmosfär där alla känner sig befogade att rapportera om de upptäcker något som inte står rätt till.

Skydd för den som rapporterar

För att säkerställa integriteten och välmåendet för den som rapporterar, finns lagstadgat skydd enligt ”Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” (2021:890). Denna lag förbjuder verksamhetsutövare och arbetsgivare från att hindra eller försöka hindra rapportering samt vidta repressalier mot den som rapporterar.

Möjlighet till anonymitet

Som visselblåsare ska det  finnas möjlighet till anonymitet. Den som rapporterar kan känna sig trygg i vetskapen om att deras identitet inte kommer att avslöjas. Den person som tar emot rapporten är skyldig att hantera informationen på ett sätt som skyddar den rapporterandes identitet.

Hur rapporterar man?

Varje enskilt företag måste upprätta en policy kring hur rapporteringen ska gå till samt förmedla denna till sina anställda. Alla på företaget ska ha vetskap kring visselblåsning samt hur och var man rapporterar.

Hantering av anmälan

Företagets interna policy styr hur ärendet hanteras, inklusive vem som tar emot informationen, hur den förvaltas och hur företaget säkerställer att hanteringen sker objektivt och oberoende. Det kan också inkludera användning av externa aktörer för att garantera en neutral och opartisk hantering av ärendet.

Rapportera till behöriga myndigheter genom extern kanal

Om den som rapporterar tvivlar på att företagets interna kanaler kommer hantera ärendet på ett objektivt sätt, finns möjlighet att rapportera till behöriga myndigheter genom en extern kanal. Denna kanal, som inrättats av myndigheten, syftar till att hantera rapporter om oegentligheter och problem inom dess ansvarsområde, oavsett om det gäller offentliga eller privata företag.

För mer information och fördjupning i ämnet, besök Arbetsmiljöverkets webbplats. Att främja en kultur av öppenhet och ansvarstagande är inte bara ett etiskt krav utan också en nyckelkomponent för att bygga och upprätthålla en framgångsrik och hållbar verksamhet.

Nyheter

Solid Engineer logga på berg
Nytt case: Solid Engineer

Vi har hjälpt Solid Engineer med ett ansiktslyft genom ny intuitiv design till deras hemsida. Den nya designen tillåter snabbare, tydligare och mer inkluderande navigering, vilket har ökat både konvertering och nöjda kunder!

Visselblåsarlagen

Från och med den 17 december 2023 ska mindre och medelstora företag ha en visselblåsarfunktion på plats. För att få en överblick kring vad man som företag behöver göra så delar vi med oss några av de centrala punkterna i visselblåsarlagen.

Doftljus med katt på
Happy Halloween!

Äntligen är det halloween på techlove! Vi har karvat pumpor, klätt ut oss och tänt kusliga ljus. Fira med oss och se om du kan knäcka våra rysliga gåtor!